MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Mặt bằng tổng thể Homyland 3

MẶT BẰNG TẦNG 1

mặt bằng tầng 1 Homyland 3

MẶT BẰNG TẦNG 3

mặt bằng tầng 3 căn hộ homyland 3

MẶT BẰNG BLOCK A CĂN HỘ HOMYLAND 3

mặt bằng Block A căn hộ Homyland 3

MẶT BẰNG BLOCK B CĂN HỘ HOMYLAND 3

mặt bằng Block B - căn hộ Homy land 3

CĂN HỘ A1, A9, B1, B9

mat-bang-can-ho-homyland-3-1

CĂN HỘ A2, A7, A10, A15, B2, B7, B10, B15

mat-bang-can-ho-homyland-3-2

CĂN HỘ A3, A6, A11, A14, B3, B6, B11, B14

mat-bang-can-ho-homyland-3-3

CĂN HỘ A8, A16, B8, B16

mat-bang-can-ho-homyland-3-5

CĂN HỘ A4, A5, B12, B13

mat-bang-can-ho-homyland-3-4

CĂN HỘ A12, A13, B4, B5

mat-bang-can-ho-homyland-3-6

Để nhận biết thêm chi tiết, và xem nhà thực tế

Quý khách vui lòng liên hệ PKD

0909 811 223